Vilkår og betingelser

Følgende generelle salgsbetingelser regulerer tilbud og salg af produkter og / eller tjenester på e-handelswebsite www.cool-mania.com (“websted”). Læs disse generelle vilkår og betingelser omhyggeligt, inden du bestiller produkter.

Media Leaders sro, et firma registreret i Slovakiet (virksomhedsregistreringsnummer 46 406 999, skattekode og momsnummer SK2023368787, har sit vedtægtsmæssige hjemsted i Slovakiet på Dlha 4, 974 05 Banska Bystrica, Slovakiet. Media Leaders er indehaveren af e -handelswebsted Cool-mania

1. Anvendelsesområde for webstedet

1.1 Onlinebutikken Cool-mania er forbeholdt detailsalg. Cool-mania tilbyder produkter til salg udelukkende til kunder "slutbrugere", dvs. "forbrugere". Det betragtes som en "forbruger" for enhver person, der køber varer til formål, der ikke er relateret til nogen kommerciel, håndværker eller professionel aktivitet, der udføres i hans virksomhed. Hvis brugeren ikke er en "Forbruger" opfordres til at undgå at afgive ordrer i onlinebutikken; Cool-mania forbeholder sig retten til ikke at behandle ordrer, der afgives fra brugere, der ikke er "Forbruger", og eventuelle ordrer, der ikke overholder Cool-manias forretningspolitik.

1.2 Al information indeholdt på webstedet udgør ikke et bindende tilbud om salg af produkter i noget land eller sted.

Produkter, der tilbydes til salg på webstedet, kan kun købes og sendes til kunder, der er bosiddende og angiver som destination over hele verden.

1.3 Køb af produkterne på webstedet er tilladt for personer, der garanterer at være mindst atten (18) år og er i stand til at indgå juridisk bindende kontrakter.

1.4 Salg af produkterne på hjemmesiden udgør en fjernkontrakt, der er reguleret af artikel 50 og efterfølgende. af det slovakiske lovdekret nr. 206 af 6. september 2005 ("forbrugerkodeksen") og ved slovakisk lovdekret nr. 70 af 9. april 2003, der indeholder reguleringen af elektronisk handel

1.5 De generelle salgsbetingelser, der gælder, er de, der offentliggøres på datoen for fremsendelse af indkøbsordren. De kan ændres fra tid til anden i betragtning af mulige regulatoriske ændringer. Eventuelle ændringer træder i kraft fra datoen for offentliggørelsen på webstedet

2. Accept af generelle salgsbetingelser og kontraktindgåelse

2.1 Engelsk er det tilgængelige sprog for at indgå kontrakten. Kontrakten indgås i EU-landene som specificeret i ovenstående paragraf 1.2

2.2 Kunden skal læse disse vilkår og betingelser med opmærksomhed. Kunden opfordres til at downloade, gemme eller udskrive en kopi af den samt oplysninger om fortrydelsesretten og enhver anden information, som Cool-mania giver på hjemmesiden, enten før eller under købsprocessen.

2.3 For at afslutte købet af et eller flere produkter på webstedet skal kunden udfylde ordreformularen og sende den til Cool-mania elektronisk ved at følge de instruktioner, der vises på webstedet i løbet af ordrefasen.

2.4 Ved at indsende en ordreformular via webstedet (videresende) accepterer kunden ubetinget og accepterer at overholde disse generelle salgsbetingelser i sin kontrakt med Cool-mania. I tilfælde af uenighed om visse vilkår indeholdt i disse generelle salgsbetingelser, opfordres brugeren til ikke at indsende nogen ordreformular til køb på webstedet

2.5 Cool-mania vil arkivere ordreformularerne i en database i overensstemmelse med lovens vilkår. Kunden kan få adgang til sin ordreformular gennem afsnittet “ http://www.cool-mania.com/user/in ” på hjemmesiden

2.6 Når kunden har afgivet sin ordre, sender Cool-mania en e-mail med "ordreindgangsbekræftelse", der bekræfter modtagelsen af den.
Denne e-mail viser et uddrag af de væsentlige elementer i ordren: personlige oplysninger indtastet af kunden, leveringsadresse, detaljer om de bestilte produkter (beskrivelse og antal), prisoplysninger, betalingsmetode, leveringsomkostninger, eventuelle eventuelle yderligere omkostninger samt som information om fortrydelsesretten og et resumé af de generelle salgsbetingelser. Kunden forpligter sig til at kontrollere korrektheden og kommunikere eventuelle rettelser via e-mail [email protected]
Denne e-mail-meddelelse udgør ikke accept af ordren, men kun bekræftelse af korrekt modtagelse af den af de rette systemer fra Cool-mania. Kunden finder også sit personlige "Ordrenummer", som skal bruges i ethvert andet efter kommunikation med Cool-mania.

2.7 Kontrakten mellem Cool-mania og Kunden indgås først, når Cool-mania bekræfter, at ordren er accepteret via e-mail "Bestilling og forsendelsesbekræftelse"

2.8 Enhver e-mail, der sendes til Kunden, der bekræfter hans ordrestatus (såsom e-mail med "Anmodning om yderligere information" eller e-mail om "Meddelelse om leveringsforsinkelse") eller mundtlig kommunikation om ordren, kan ikke betragtes som en accept af den.
Afslutningen af kontrakten finder sted med afsendelsen af de bestilte produkter, medmindre Cool-mania ikke har meddelt Kunden manglende accept af det, eller Kunden har anmodet om annullering af det.

2.9 Cool-mania forbeholder sig retten til at afvise eller begrænse ordrer, der ikke giver tilstrækkelige garantier for solvens eller som er ufuldstændige eller ukorrekte. Samt ordre relateret til produkter, der ikke længere er tilgængelige (udsolgt)
I disse sætninger kommunikerer Cool-mania via e-mail til kunden så hurtigt som muligt, at kontrakten ikke er indgået, og at indkøbsordren ikke er accepteret, idet de specificerer årsagerne til afslag.
I tilfælde af allerede gennemført betaling giver Cool-mania tilbagebetaling til kunden for det beløb, der allerede er opkrævet med en tilbageførsel af transaktionen (se art. 13. Refusionsmetode)
Cool-mania forbeholder sig også ret til at afvise ordrer fra enhver kunde, som Cool-mania har en løbende juridisk tvist med hensyn til en forudgående ordre. Cool-mania kan annullere enhver ordre, hvis de har mistanke om bedragerisk aktivitet og kan nægte at behandle ordrer fra kunder med en tidligere bedragerisk ordrehistorik

3. Produktinformation og produkttilgængelighed

3.1 Hovedproduktegenskaberne for hvert produkt vises på hver “Produktinformationsside” på baggrund af oplysninger fra producenterne. Cool-mania, forbeholder sig retten til at ændre enhver produktinformationsside uden varsel.

3.2 Cool-mania prøver bedst muligt at repræsentere billeder så tæt som muligt på de produkter, der tilbydes til salg.
Produkternes farver kan dog afvige fra de rigtige i overensstemmelse med indstillingerne for de computersystemer, der bruges af brugeren.
Billederne i Produktspecifikationerne kan også variere i farve, størrelse eller i forbindelse med tilbehør til produkter. I forbindelse med købsaftalen har beskrivelsen af produktet forrang i bestillingsformularen sendt af klienten

3.3 På webstedet kan der også vises understøttende oplysninger om køb af generel art, som dem, der findes, for eksempel eller i Ordliste Købsvejledning.
Disse oplysninger gives som simpelt generisk informativt materiale, der ikke svarer til virkelige egenskaber ved et enkelt produkt. I forbindelse med købsaftalen har beskrivelsen af produktet forrang i bestillingsformularen sendt af klienten.

3.4 På "Produktinformationssiden" for hvert produkt er der et særligt afsnit, der indeholder oplysninger om "Produkttilgængelighed". Kunden kan kun købe produkter med følgende erklæring "På lager".
Hvis Produktstatus er " Udsolgt ", kan Kunden fortsætte med reservationen af produktet, og Cool-mania på vegne af klienten vil bestille det til leverandøren. Når produktet er tilgængeligt, underretter Cool-mania kunden via e-mail.

3.5 Bemærk, at tilføjelse af et produkt til indkøbskurven ikke betyder, at produktet automatisk reserveres til kunden.
Produktet kan stadig købes af andre kunder indtil fremsendelsen og ordrebekræftelsesmeddelelsen fra Cool-mania i overensstemmelse med disse salgsbetingelser.
Det kan afhænge af samtidige indkøbsordrer på webstedet. Af tekniske årsager er det muligt, at et ”tilgængeligt produkt” kan blive udsolgt efter fremsendelsen af ordren, og det er derfor nødvendigt at vente på en ny levering. I dette tilfælde vil kunden straks blive informeret via e-mail ("Produkt forbeholdt" eller "leveringsforsinkelse") og kan anmode om at annullere ordren når som helst inden afsendelse af produktet ved at klikke på knappen "Annuller" indeholdt i e-mailen.

3.6. I tilfælde af, at det bestilte produkt ikke er tilgængeligt, underrettes kunden om det via e-mail straks og under alle omstændigheder inden for tredive (30) dage fra dagen efter fremsendelsen af ordren. Hvis betalingen allerede er gennemført, giver Cool-mania samtidig tilbagebetaling til kunden for det beløb, der allerede er opkrævet med en tilbageførsel af transaktionen. (se afsnit nedenfor: 13. Refusionsprocedurer)

4. Pris, forsendelsesomkostninger, skatter og afgifter

4.1 Alle priser offentliggjort på webstedet er i € (euro) konverteret til andre valutaer i henhold til gældende valutakurser. De inkluderer moms (20%), hvis produkterne sendes og leveres over hele verden.

4.2 Cool-mania forbeholder sig retten til når som helst at ændre prisen på produkterne. Det er underforstået, at prisen på det produkt, der opkræves af kunden, er den, der vises på webstedet på tidspunktet for ordreafgivelsen. Eventuel stigning eller formindskelse efter fremsendelsen af ordren tages ikke i betragtning.

4.3 Produktprisen inkluderer ikke forsendelsesomkostninger. Leveringsomkostninger opkræves af kunden og betales af kunden sammen med betaling af den samlede ordrepris.
Beløbet for alle ordrer er 8 euro (inkl. Moms) i indkøbskurven under online købsproceduren og inden afslutningen af den samt i e-mailen "Bekræftelse af ordre og forsendelse".

4.4 Den samlede ordrepris (med en separat angivelse af leveringsomkostningerne og andre ekstraomkostninger) vises altid i indkøbskurven ved afslutningen af indkøbsproceduren. "Dette beløb (som vil blive angivet for Kunden i" Ordreindtastning) bekræftelse "og i" Bestilling og forsendelse Bekræftelse "e-mails) vil være det samlede beløb, som Kunden skal betale i forhold til indkøbsordren. Intet forfalder fra Kunden i mere end dette beløb, bortset fra eventuelle toldafgifter (se afsnit nedenfor) .

4.5 Forsendelse til nogle meget specifikke destinationer kan kræve yderligere gebyrer og omkostninger, der bæres af modtageren og betales ved levering af produkter direkte til skatte- og toldmyndighederne eller til kureren. Kunden skadesløsholder Cool-mania fra sådanne skatter, afgifter og gebyrer. Enhver mulig skat, afgift, udgift eller anden afgift, der er fastsat i lovgivningen i hvert enkelt land, hvor produkterne sendes og leveres, bæres dog helt af kunderne.

5. Sådan køber du

5.1 Det er muligt at købe produkt på hjemmesiden med eller uden registrering. Registreringen giver kunden mulighed for at have en række yderligere tjenester ved at oprette en personlig profil.

5.2 På online eshop vælger og tilføjer kunden de produkter, der kan bestilles og bestilles, som beskrevet på den relevante "Produktinformationsside". Under ordreindtastning er Kunden forpligtet til at give visse personlige oplysninger (personlige data, datadestination, fastnetnummer og mobilnummer, e-mail-adresse); og indsæt gyldige detaljer om det kreditkort, der er juridisk ansvarlig, eller andre betalingsmetoder (som forudset i disse salgsbetingelser).

5.3 Cool-mania forbeholder sig retten til at anmode om yderligere information og dokumentation for at fastslå kundens identitet og ejerskab til betaling. Kunden garanterer, at alle leverede oplysninger er sande, nøjagtige og komplette (se næste afsnit om betalingsmetode).

5.4 Efter bestillingen (videresendt) opfordres kunden til at udskrive eller gemme en elektronisk kopi af den og stadig beholde de nuværende generelle salgsbetingelser i overensstemmelse med bestemmelserne om fjernsalg

5.5 Kunden, der placerede ordren med et log-in (betyder, at han er en registreret kunde og har oprettet sin egen profil).

5.6 Efter at have bekræftet overfor kunden den korrekte modtagelse af ordreformularen (se punkt 2.6) behandler Cool-mania ordren og verificerer de data, der er indtastet af kunden, betalingsmetode, klargøring af produkterne i lageret. I nogle tilfælde kan det have brug for en telefonkontakt med kunden eller anmode om yderligere dokumentation (se afsnit Betalingsmetode)

5.7 Cool-mania kommunikerer accept af ordren ved at sende e-mailen "Bekræftelse af ordre og forsendelse" indeholdende et resumé af de oplysninger, der allerede findes i ordreformularen: måldata, beskrivelse og mængde af bestilte produkter, betalingsmetode, datalevering.

5.8 I tilfælde af afslag vil kunden blive underrettet af Cool-mania så hurtigt som muligt (og under alle omstændigheder inden for 30 dage fra datoen for ordreafgivelsen) ved at sende en "Annulleringsbekendtgørelse" e-mail med årsagerne. I tilfælde af betaling, der allerede er gennemført, giver Cool-mania kontekstuel tilbagebetaling til Kunden for det beløb, der allerede er opkrævet ved tilbageførsel af transaktionen (se art. 10. Refusionsmetode)

6. Betalingsmetoder

Som nævnt i afsnit 4.2 (Produktpris, forsendelsesomkostninger, skatter og afgifter) Bemærk, at alle transaktioner, inklusive valuta, oversættes til euro efter betaling fra kunden.

6.1 Kreditkortbetaling

6.1.1 I tilfælde af betaling med kreditkort debiteres beløbet i forbindelse med købet straks af banken ved afslutningen af den transaktion, der udføres af kunden online.

6.1.2 På tidspunktet for bestilling af kunden omdirigeres websessionen fra webstedet til en sikker side på GP WEBpays websted (SSL). På et sådant websted kan kunden gennemføre betalingen af prisen
På intet tidspunkt under købsprocessen er Cool-mania i stand til at vide oplysninger om kundens kreditkort. Dataene er ikke tilgængelige af Cool-mania eller tredjeparter eller på tidspunktet for bestilling eller på senere tidspunkter. Intet arkiv af Cool-mania vedligeholder sådanne data. Under ingen omstændigheder kan Cool-mania holdes ansvarlig for bedragerisk eller ulovligt misbrug fra tredjepart ved betaling af produkter købt på webstedet

6.1.3 Cool-mania forbeholder sig ret til at bede kunden via e-mail om at sende en kopi af forsiden / bagsiden af et gyldigt identitetskort. E-mail-anmodningen specificerer den periode, inden for hvilken dokumentet skal modtages af Cool-mania. Under alle omstændigheder vil dette udtryk ikke være mere end 5 arbejdsdage. Afventer det anmodede dokument, vil ordren blive suspenderet. I tilfælde af en anmodning opbevares kunden til at sende alle de anmodede dokumenter inden for den angivne tid. Hvis Cool-mania ikke modtager disse dokumenter inden for den anmodede tid som i e-mail-anmodningen eller modtager ugyldige eller udløbne dokumenter. Kontrakten vil være i henhold til og med henblik på art. 1456 cc, og ordren annulleres efterfølgende, bortset fra retten til erstatning for eventuelle skader, Cool-mania måtte blive udsat for som følge af klientens adfærd. Opsigelsen af kontrakten vil kunden blive underrettet via e-mail senest 2 dage efter fristen for afgivelse af dokumenter, der kræves af Cool-mania, og vil resultere i annullering af ordren og vil blive refunderet det betalte beløb. Hvis Cool-mania modtager den krævede dokumentation inden for den specificerede tid, vil leveringsbetingelserne, dvs. kurertagens overtagelse af Produktet, blive meddelt til Kunden efter bekræftelse af transaktionen fra Central for at forhindre svigrisiko.

6.1.5 Cool-mania kan ikke kende og gemmer ikke dataene på nogen måde forbundet med kundens kreditkort eller med andre betalingsmidler, der er knyttet til denne konto).

6.2 Bankoverførsel

6.2.1 Kunder kan betale via bankoverførsel. Bestilte varer sendes, efter at vi har modtaget betalingen.

Kontonummer : IBAN: SK9802000000002952352651

Modtagers bankadresse:
Vseobecna uverova banka
Mlynske nivy 1
829 90 Bratislava 25
Slovakiet

SWIFT-kode (BIC): SUBASKBX

Variabelt symbol (reference) : Dit ordrenummer

7. Forsendelse

7.1 Udtrykket "forsendelse" henviser til det øjeblik, hvor Cool-mania overgav Produktet til den definerede Transportvirksomhed, der tager produktet i ansvar (kriterierne kan variere afhængigt af typen af det bestilte produkt og på destinationen)

  • Ankommer normalt inden for 5 arbejdsdage (kan variere afhængigt af bestemmelsesland)
  • International mail 1. klasse 'Underskrevet for' levering - International 'underskrevet for '
  • GLS courrier service - International levering

7.2 Forsendelsesbetingelser og leveringsbetingelser er specifikt nævnt i forhold til det enkelte produkt på hver relevant "Produktinformationsside". Forsendelsesbetingelser træder i kraft fra datoen for transmission af ordren, medmindre andet er angivet

7.3 Hvis der bestilles flere produkter på én gang med forskellig tilgængelighedsstatus, udfører Cool-mania kun en forsendelse. Forsendelsen finder sted med respekt for de længste tider (f.eks. I tilfælde af 1 produkt bestilt med status "Ikke på lager" sammen med et produkt med status "På lager", begge produkter sendes med længere leveringstid, dvs. 30 dage).

8. Levering: Gebyrer og vilkår

8.1. Leveringer af produkter foretages til postadressen på den destination, der er angivet af kunden i ordremodulet.

Paknings- og leveringsgebyrer

Worldwide Standard - 8 € (verdensomspændende levering)

verdensomspændende leveringsforsendelse

8.2 Kunden er forpligtet til at rapportere alle specielle funktioner i forbindelse med produktets leveringssted. Hvis der gives forkert information og detaljer, er belastningen af eventuelle ekstraudgifter, som Cool-mania vil modstå for at fuldføre leveringen af produktet, kundens ansvar.

8.3 Levering af ordren henviser til gadeniveau. Vi leverer ikke til postkasser, postkontorer og leverer ikke til et tredje firma, der er involveret i transport / speditører.

8.4 Alt ansvar og risiko for de købte varer opkræves af kunden fra det tidspunkt, hvor posttjenesten har modtagerens underskrift

8.5 Ethvert spørgsmål vedrørende den modtagne vares fysiske, korrespondance eller fuldstændighed skal straks rapporteres af Kunden til Cool-mania og senest 5 dage fra leveringsdatoen ved at rapportere via e-mail til [email protected]

8.6 Hvis Kunden beder om at genudsende det købte produkt, fortsætter Cool-mania til en ny levering, der forbeholder sig ret til at bære afgiften ud over omkostningerne også omkostningerne ved at returnere Produktet til Cool-mania.

8.12 I tilfælde af at det købte produkt ikke er leveret eller forsinket i forhold til leveringsbetingelserne angivet i afsnittet Specifikationer, kan kunden rapportere det via e-mail: [email protected] . Cool-mania vil undersøge klagen og skal straks meddele resultatet til kunden via e-mail inden for højst femten (15) arbejdsdage.

9. Returnerer: Fortrydelsesret

9.1 I overensstemmelse med artikel 64 og efterfølgende i Forbrugerkodeksen (lovdekret nr. 206/2005) har Kunden "Forbruger" ret til at trække sig tilbage fra købet af Produktet uden sanktion og uden at give nogen specifik specifik grund inden for (14) dage fra modtagelse af Produktet. I henhold til vilkårene specificeret i de følgende punkter

9.2 Cool-mania giver kunden bedre vilkår end angivet i forbrugerkoden (der hedder, at kunden skal sende en skriftlig meddelelse inden for 14 dage med et postregistreret brev med returkvittering) for at udøve denne ret, det er nok at kommunikere vil ske inden for 15 hverdage fra leveringsdatoen for produktet via e-mailen: [email protected] Emne: (“Jeg vil gerne anvende fortrydelsesretten)

9.3 Meddelelse om tilbagetrækning skal kunden angive ordrenummer (udstedt på købstidspunktet), Produktet eller Produkterne, som den har til hensigt at udøve sin fortrydelsesret for, og tydeligt udtrykke sin hensigt om at trække sig tilbage fra købet

9.4 Efter modtagelse af tilbagetrækningsanmodningen via e-mail vil Cool-mania kundeservice straks give kunden instruktioner om, hvordan produkterne returneres. Produkter skal sendes til firmaets adresse angivet på kontaktsiden.
Produktet skal returneres intakt, ubrugt, komplet med alle originale dele og emballage (poser og / eller emballage) i overensstemmelse med betingelserne i de følgende punkter 9.5

9.5 Sådan returneres - Kundens returforsendelse

9.6 I tilfælde af at tilbagetrækningen ikke er udført i henhold til art. 64 og efterfølgende Forbrugerkodeks og især hvis produktet ikke er komplet med alle dets dele og / eller ledsaget af dets tilbehør og / eller elementer, der udgør en integreret del (f.eks. Skal etiketten stadig være fastgjort til produkter med engangsforsegling, er det en integreret del af produktet) og / eller ikke er i original emballage, eller endda når det er beskadiget eller brugt af klienten (produkterne er ikke blevet båret, vasket, brugt) bortset fra den rimelige grænse for due diligence, gør det ikke indebærer opsigelse af kontrakten og har følgelig ikke ret til refusion af det beløb, som kunden har betalt for produktet. Produktet forbliver hos kunden i Cool-manias lager og venter på afhentning, samtidig med at anmodningen om fortrydelse annulleres.

9.7 I overensstemmelse med artikel. 67, fjerde afsnit, i forbrugerkodeksen, kun efter modtagelse af produktet og kun efter verifikation af en positiv overholdelse af vilkårene og procedurerne for at udøve fortrydelsesret og integriteten (som specificeret i ovenstående afsnit), skal Cool-mania inden for fjorten (14) dage fra datoen for modtagelse af produktet og under alle omstændigheder inden for tredive (30) dage fra den dato, hvor Cool-mania blev underrettet om det anmodede om tilbagetrækning, tilbagebetaler de beløb, der er betalt af kunden. Refusionen inkluderer leveringsomkostninger, men ikke det beløb, der er betalt for køb af eventuelle "yderligere leveringstjenester"

KLAGEFORM - (skal udfyldes og sendes med returnerede varer - påfør 2 års garanti på produktfejl)

TILBAGETAG FORM - (skal udfyldes og sendes med returnerede varer op til 14 dage efter modtagelse af produkt)

10. TILBAGEBETALINGSPROCEDURER

10.1 Refusionen foretages med en tilbageførsel af betalingstransaktion (hvis betaling blev foretaget af kunden med kreditkort eller bankoverførsel)

10.2 I tilfælde af uoverensstemmelse mellem modtageren af de produkter, der er angivet i ordreformularen, og som foretog betalingen af beløbet for købet, vil tilbagebetaling af beløb i tilfælde af fortrydelsesret blive udført af Cool-mania, til dem, der betalte.

10.3 Som allerede nævnt i afsnit 4.1 konverteres alle transaktioner foretaget af kunder, der er bosiddende i et EU-land til euro som et resultat af kundens betaling. For betalinger i andre valutaer end Euro returnerer Cool-mania stadig beløbet i Euro, valutabeløbet beregnes derefter på forholdet mellem ændring på den dag, hvor refusionen foretages. Valutakursrisikoen pålægges derfor kunden.

11. Konventionel garanti

11.1 De produkter, der sælges på webstedet, kan afhængigt af deres art være dækket af en konventionel garanti udstedt af producenten ("konventionel garanti"). Kunden kan kun stole på denne garanti over for producenten. Varighed, territorial forlængelse, vilkår og betingelser for brug, de beskadigede typer og / eller mangler, der er dækket, og eventuelle begrænsninger i garantien afhænger af den enkelte producent og er angivet i garantibeviset i produktboksen.

Producenten af produkterne er ansvarlig for eventuelle skader forårsaget af fejl i sådanne produkter.
Denne form for garanti har frivillig karakter og tilføjer ikke, erstatter ikke, begrænser eller ekskluderer ikke og påvirker ikke den juridiske garanti

12. Juridisk garanti på 24 måneder for overensstemmelsesfejl

12.1 I henhold til forbrugerkodeksen er alle produkter, der sælges på hjemmesiden til "forbruger", også dækket af den juridiske garanti på 24 måneder, der dækker manglende overensstemmelse med den krævede kvalitet og deklareret i kontrakterne (i henhold til artikel 128 ff. Leg. Nr. 206/2005). For at modtage garantiservice skal kunden bevare ordrekvitteringen ("Bestilling og forsendelsesbekræftelse" e-mail eller kurerbrev eller bevis for betaling).

12.2 Den juridiske garanti på 24 måneder dækker mangler eller manglende overensstemmelse med produktet, der ikke er tydeligt på købstidspunktet, der eksisterede på leveringstidspunktet, hvis produktet anvendes korrekt, i overensstemmelse med dets tilsigtede anvendelse og som fastlagt af Producenten (bestemmelserne indeholdt i dokumentationen, der eventuelt vedhæftes produktet.
Manglen på overensstemmelse skal opsiges med forbehold af tilbagekaldelse af garantien inden for to måneder fra den dato, den blev opdaget.

12.3 Varer anses for at være i overensstemmelse med kontrakten, hvis de på leveringstidspunktet til forbrugeren:

12.4 Er derfor udelukket fra anvendelsesområdet for den juridiske garanti defekter bestemt af utilsigtede fakta eller kundens ansvar eller ved en anvendelse af produktet ikke er i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse og / eller specificeret i teknisk dokumentation kan være knyttet til produktet.

12.5 I tilfælde af en defekt eller manglende overensstemmelse med produktet leverer Cool-mania uden beregning til kunden at gendanne produktets overensstemmelse: ved at reparere eller udskifte produktet med et andet med lige eller større funktioner. Ellers med passende prisnedsættelse eller opsigelse af kontrakten, der refunderer det betalte beløb.

12.6 For at drage fordel af den juridiske garanti skal kunden først fremlægge bevis for datoen for køb og levering af varer. Det tilrådes, at kunden med henblik på sådan dokumentation gemmer en kopi af "Bestillings- og forsendelsesbekræftelses-e-mail", somCool-mania sendte eller andre dokumenter, der bekræfter datoen for købsudførelsen (for eksempel kurerudleveringsnota eller bevis for betaling).

12.7 Kunden skal sende tilCool-mania en specifik kommunikation, der kræver afskaffelse af manglende overensstemmelse, via e-mail [email protected] Emne: Produktet er defekt

12.8 I tilfælde, hvor anvendelsen af garantien indebærer, at produktet skal returneres til reparation af manglen, skal produktet returneres af kunden i sin originale emballage, komplet i alle dets dele (inklusive emballage og alt dokumentation og tilbehør). For at begrænse skader på originalemballagen anbefales det at lægge den i en anden kasse. Fastgørelse af etiketter eller tape direkte på den originale produktemballage bør undgås.

12.9 Hvis manglen ikke findes, eller hvis det ikke skulle være en manglende overensstemmelse med produktet i henhold til lovdekret nr. 206/2005, opkræves kunden for eventuelle omkostninger ved kontrol og reparation samt andre omkostninger ( transport osv.) til sidst opretholdt af Cool-mania. Garantien er ugyldig, hvis fejlen skyldes forsømmelse eller misbrug af køberen, svindel, fugtighed eller andre årsager, der ikke er relateret til produktions- eller produktionsfejl.

13. Privatliv

13.1 De personoplysninger, som kunden anmoder om og leverer under udfyldelsen af ordremodulet, indsamles og behandles for at imødekomme kundens krav og vil under ingen omstændigheder blive licenseret til tredjemand. Cool-mania garanterer sine kunder respekt af regler om behandling af personoplysninger, underlagt privatlivskoden, der er angivet i lovdekret nr. 196 dateret 30.06.2003 og efterfølgende ændringer.

14. Fejl og / eller unøjagtigheder på webstedet

14.1 Cool-mania er konstant forpligtet til at kontrollere online kataloget for at forhindre fejl eller unøjagtigheder. Det er dog muligt, at hjemmesiden indeholder fejl, unøjagtigheder eller udeladelser. Cool-mania forbeholder sig derfor ret til at rette eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser indeholdt på hjemmesiden, selv efter at den til sidst blev modtaget en ordre. Forbeholder sig også ret til at ændre eller opdatere oplysninger til enhver tid uden forudgående varsel til kunden.